Pregătirea suprafeţei pentru aplicarea de răşină sintetică

Pregătirea suprafeţei pentru aplicarea de răşină sintetică

Îndepărtarea răşinii sintetice uzate, a adezivilor şi a altor materiale acoperitoare, cu ajutorul sculelor şi utilajelor Klindex pentru şlefuirea si pregătirea suprafeţelor.

Contractăm şi lucrări de îndepărtare a placărilor cu răşină sintetică vechi şi deteriorate. Utilizând sculele Klindex speciale (Bush Hammer, PCD Super Skrapper ) pentru pregătirea suprafeţelor, cât şi gama de scule de şlefuit pentru beton în utilajele noastre DSC, îndepărtăm startul deteriorat în doar câţiva paşi şi pregătim suprafaţa pentru aplicarea stratului nou de răşină. O suprafaţă astfel pregătită este aptă acum pentru aplicarea stratului nou de răşină.

Pregătirea suprafeţei pentru aplicarea de răşină sintetică    Pregătirea suprafeţei pentru aplicarea de răşină sintetică

De ce să alegeţi sistemul Klindex de pregătire a suprafeţelor?

  • după pregătirea suprafeţei cu sistem Klindex, nu mai este necesară aplicarea vreunui strat de egalizare, suprafaţa obţinută este perfect plană şi netedă.
  • este o metodă rentabilă, datorită economiei de 300-400 g de răşină de amorsă şi de strat intermediar, pe metrul pătrat
  • metoda Klindex de pregătire a suprafeţei este cu 30-50% mai eficientă decât celelalte metode (sablare, frezare)
  • poate fi aplicată pe toată suprafaţa betonului, inclusiv în zonele perimetrale
  • Suprafeţele pregătite de noi au o rezistenţă la rupere de ~4.6 MPa, faţă de cele obţinute prin sablare, de ~3.8 MPa.
Cookie configuration
This website uses cookies in order to provide the best user experience. If you continue to use this site, you automatically accept these cookies. <a href="%PRIVACY_LINK%">Click here</a> for the details!
Cookie configuration