PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI, PREGĂTIREA BETONULUI PENTRU A PRIMI UN NOU ASPECT

Prepararea betonului

Îndepărtarea stratului superficial de răşină sintetică, a adezivilor şi a altor tipuri de acoperire cu ajutorul sculelor pregătitoare Klindex.

Ca parte a procesului de renovare a pardoselilor de beton, societatea noastră se ocupă şi cu îndepărtarea stratului superficial uzat şi/sau deteriorat al pardoselilor vechi (strat exfoliat de răşină sintetică, adeziv de gresie rămas dupa îndepărtarea plăcilor de pavaj, vopsea sau lac).A Pregătirea suprafeţei pentru primirea unui nou “veșmânt” se face prin îndepărtarea în câteva faze succesive a stratului superficial deteriorat, prin utilizarea combinată a sculelor speciale Klindex de pregătire a suprafeţelor (Bush Hammer, PCD Super Scraper), împreună cu sculele de şlefuire diamantate în utilajele noastre speciale in regim DCS. Suprafaţa astfel pregătită este gata pentru a primi stratul de finisare ales de beneficiar.

Prepararea betonului    Prepararea betonului

De ce să alegeţi pregătirea suprafeţelor prin sistemul Klindex?

  • economisiţi timp, fiindcă în maxim câţiva paşi îndepărtăm stratul vechi de finisaj şi în acelaşi timp suprafaţa devine potrivită pentru noul strat de finisare.
  • Prin utilizarea tehnologiei Klindex de pregătire a suprafeţei nu mai este nevoie de utilizarea unui strat de egalizare, suprafaţa astfel pregătită este netedă şi are planeitate perfectă.
  • Sistemul Klindex este cu 30-50% mai eficient decât metodele de sablare sau frezare a suprafeţelor.
  • Permite intervenţia şi in preajma scafelor, zidurilor, fiind aplicabilă deci pe întreaga suprafaţă.
  • Suprafeţele pregătite de noi au o rezistenţă la rupere de ~4.6 MPa, faţă de cele preparate prin sablare, de ~3.8 MPa.
Cookie configuration
This website uses cookies in order to provide the best user experience. If you continue to use this site, you automatically accept these cookies. <a href="%PRIVACY_LINK%">Click here</a> for the details!
Cookie configuration